Privātpersonām

Savas tiesības ir jāzina katram. Tā jūs varat pārliecinoši un argumentēti aizstāvēt savas intereses situācijās, kad risināmi juridiska rakstura jautājumi. Kā rīkoties, ja nepieciešama laulības šķiršana vai iesniegt prasības pieteikumu uzturlīdzekļu piedziņai. Ko darīt, lai saņemtu mantojumu vai vienotos ar kreditoru? Kā nopirkt un pārdod nekustamo īpašumu? PATRON juridiskie pakalpojumi ir jūsu rīcībā. Mēs palīdzēsim.

 

 

Mantojuma tiesības

Mēs parūpēsimies par saistītiem jautājumiem un situācijām mantošanas lietās. Parūpējieties par savu un Jums tuvo cilvēku mantojumu.

Lasīt tālāk ...

Administratīvās lietas

Sniegsim kvalitatīvu konsultāciju. Palīdzēsim, aizstāvēsim administratīvo pārkāpumu lietās. 

Lasīt tālāk ...

Ģimenes tiesības, laulības institūts

Aktuālie jautājumi par laulību noslēgšanu, šķiršanu un laulību neesamību, kā arī laulāto mantiskām attiecībām. Uzziniet par vecāku un bērnu savstarpējām tiesībām un pienākumiem.

Lasīt tālāk ...

Patērētāju tiesības

Mūsdienās arvien aktuālāks ir jautājums par patērētāju tiesībām, kuras jāzina ,lai nenestu liekus zaudējumus. Palīdzēsim dažādos strīdu gadījumos.

Lasīt tālāk ...

Krimināllietas

Ļaujiet mums savlaicīgi parūpēties un aizsargāt Jūsu intereses, lai netiktu pieļautas būtiskas kļūdas krimināllietās. 

Lasīt tālāk ...

Intelektuālā īpašuma tiesības

Radošiem cilvēkiem jāzina,  kā rīkoties, lai pasargātu savu intelektuālo īpašumu un savas idejas. Mēs Jums palīdzēsim.

Lasīt tālāk ...

Nodokļu strīdu atrisināšana, jautājumi par deklarāciju

Mēs Jums sniegsim konsultāciju par aktuāliem jautājumiem saistībā ar privātpersonas deklarāciju vai citiem saistītiem jautājumiem.

Lasīt tālāk ...

Parādu piedziņa

Palīdzēsim likumīgi atgūt Jūsu aizdotos līdzekļus no parādniekiem. 

Lasīt tālāk ...

Darījumi ar nekustamiem īpašumiem

 Aizsargāsim Jūsu intereses dažādos darījumos ar nekustamiem īpašumiem. Sastādīsim juridiski korektus līgumus.

Lasīt tālāk ...

Citi juridiskie pakalpojumi privātpersonām

Nestandarta jautājumu izskatīšana un risināšana. 

Lasīt tālāk ...

Darba tiesības

Darbiniekam jābūt aizsargātam un jāzin savas tiesības un pienākumi. Mēs palīdzēsim konfliktsituāciju risināšanā.

Lasīt tālāk ...tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija