Privātpersonām

Intelektuālā īpašuma tiesības

Radošiem cilvēkiem jāzina,  kā rīkoties, lai pasargātu savu intelektuālo īpašumu un savas idejas. Mēs Jums palīdzēsim.

 

Ar jēdzienu intelektuālais īpašums parasti apzīmē dažādus nemateriālus labumus, zināšanas, pieredzi un citus līdzīgus darbus, kas pēc savas būtības ir nemateriālas vērtības, ko izsaka naudā vai cita veida materiālā izteiksmē. Intelektuālā īpašuma tiesības attiecināmas uz literāriem, mākslas un zinātniskiem darbiem, izpildītājmākslinieku priekšnesumiem, fonogrammām, radījumiem, izgudrojumiem, dizaina paraugiem, preču un pakalpojumu zīmēm, komercnosaukumiem un komercnorādēm. Intelektuālā īpašuma radītājiem jeb autoriem vai autortiesību īpašniekiem ir tiesības saņemt atlīdzību par sava darba izmantošanu un saņemt aizsardzību pret negodīgu konkurenci. Ja darba izmantošana notiek bez autora vai autortiesību īpašnieka atļaujas, tiek piemērots attiecīgs sods. Piemēram, jūs dzirdat savu komponēto skaņdarbu atskaņojam pa radio kanālu, ar kuru jums nav noslēgts līgums par autortiesību izmantošanu. Vai savu sacerēto literāro darbu ieraugāt publicētu internetā bez atsauces uz jums kā autoru. Šādu piemēru ir daudz, tāpēc iesakām savlaicīgi saņemt juridiskās konsultācijas.

Savā juristu praksē esam saskārušies ar daudziem gadījumiem, kad radošo cilvēku veikums tiek bezatbildīgi izmantots jeb, vienkārši runājot – nozagts. Juridiskais birojs PATRON piedāvā jums aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un rast risinājumu pat šķietami bezcerīgās situācijas.

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija