Juridiskām personām

PATRON piedāvā visu juridisko pakalpojumu klāstu, kas nepieciešami jūsu uzņēmuma stabilas darbības un attīstības nodrošināšanā. Jums ir jautājumi saistībā ar uzņēmuma reģistrāciju, darba tiesībām, nodokļiem, parādu piedziņu vai aizdevuma piešķiršanu jūsu uzņēmuma tālākai izaugsmei? Uzziniet vairāk, ko uzņēmējiem piedāvā juridiskais birojs PATRON.

 

 

Darbs ar nekustamiem īpašumiem

Īpašumu pirkšanas, pārdošanas, ieķīlāšanas, izīrēšanas un citu darījumu līgumu sastādīšana un vadīšana.

Lasīt tālāk ...

Nodokļu strīdu gadījumu risināšana

Palīdzēsim nodokļu strīdu gadījumos. Sniegsim atbildes un paskaidrojumus.

Lasīt tālāk ...

Būvniecības tiesības

Sakārtosim juridiskos jautājumus ,kas saistīti ar būvniecību. Darbs ar būvfirmām, to interešu aizsargāšanu.

Lasīt tālāk ...

Uzņēmuma likvidācija

Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim ar korektu uzņēmuma likvidāciju un piedāvāsim dažādus risinājumus.

Lasīt tālāk ...

Darbs ar apdošināšanas kompānijām

Nepieciešams, lai klients mazinātu savus riskus un zinātu savas tiesības un pienākumus darījumos, kas saistīti ar apdrošinātājiem un apdrošināšanas lietu izmaksām.

Lasīt tālāk ...

Uzņēmumu reģistrācija, izmaiņu veikšana

Ieteiksim un piereģistrēsim Jums piemērotāko uzņēmumu. Veiksim nepieciešamās izmaiņas  statūtos vai valdes sastāvā jau esošā uzņēmumā.

Lasīt tālāk ...

Banku un finanšu tiesības

Daudzpusēja pieeja un problēmu risinājumi saistībā ar banku un finanšu tiesībām.

Lasīt tālāk ...

Parādu piedziņa

Uzņēmuma labklājībai un finanšu resursu lietderīgai izmantošanai piedāvājam veikt pastāvīgu darbu ar Jūsu debitoriem.

Lasīt tālāk ...

Konkurences tiesības

Risināsim jautājumus saistībā ar konkurences tiesībām, aizsargājot klienta brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci. 

Lasīt tālāk ...

Līgumu, projektu izstrāde

Veiksmīgai uzņēmuma darbībai ir nepieciešama nestandarta līgumu un projektu izstrāde konkrēti Jūsu kompānijai.

Lasīt tālāk ...tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija