Juridiskām personām

Konkurences tiesības

Risināsim jautājumus saistībā ar konkurences tiesībām, aizsargājot klienta brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci. 

 

Konkurences tiesības Latvijā regulē Konkurences likums, kas nosaka tirgus dalībnieku atbildību par aizliegtu vienošanos un dominējošā stāvokļa tirgū ļaunprātīgu izmantošanu. Kā zinām, ir uzņēmumi, kas dažādos veidos mēģina interpretēt normatīvajos aktos noteikto, tā radot nelabvēlīgas sekas konkrētajā tirgū. Šādos gadījumos juridiskie pakalpojumi kļūst par nepieciešamību.

Mēs, juridiskais birojs PATRON, esam par to, ka preču un pakalpojumu tirgū jāvalda brīvai, godīgai un vienlīdzīgai konkurencei attiecībā pret visiem tā dalībniekiem. Veselīga konkurence ir labākais veids veiksmīgai biznesa attīstībai. Mēs aizsargāsim jūsu intereses un izstrādāsim piemērotāko risinājumu jūsu situācijai.

Piedāvājam juridiskās konsultācijas un juridisko palīdzību šādos ar konkurences tiesībām saistītos jautājumos:

  • negodīga konkurence;
  • negodprātīga komercprakse;
  • ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošana;
  • aizliegtas vienošanās tirgus dalībnieku starpā;
  • nelikumīga tirgus dalībnieku apvienošanās;
  • konkurences tiesību piemērošana civilprasībās;
  • Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošana konkrētās situācijās;
  • pārstāvam klienta intereses tiesās un citās institūcijās, kas iesaistītas konkrētā jautājuma risināšanā.

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija