Juridiskām personām

Parādu piedziņa

Uzņēmuma labklājībai un finanšu resursu lietderīgai izmantošanai piedāvājam veikt pastāvīgu darbu ar Jūsu debitoriem.

 

Uzņēmumiem parādu atgūšanas process ir liels izaicinājums, jo, cīnoties ar negodprātīgiem maksātājiem, jūs ne tikai zaudējat laiku un radāt stresa situācijas sev un saviem kolēģiem, bet vairs nespējat veltīt visu uzmanību uzņēmuma darbībai un attīstībai. Parādu piedziņa ir nepateicīgs uzdevums ikvienam uzņēmējam, tāpēc uzticiet šīs problēmas mums. PATRON juristiem ir ievērojama pieredze dažādos ar parādu piedziņu un debitoriem saistītos jautājumos. Mūsu izmantotās parādu atgūšanas metodes ir pārbaudītas, efektīvas, un parādu piedziņa PATRON tiek veikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lielākoties nauda no mūsu klientu debitoriem tiek atgūta ārpustiesas ceļā. Nepieciešamības gadījumā iesaistāmies tiesvedības procesā un pārstāvam klientu intereses arī tiesā.

 

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija