Juridiskām personām

Darbs ar apdošināšanas kompānijām

Nepieciešams, lai klients mazinātu savus riskus un zinātu savas tiesības un pienākumus darījumos, kas saistīti ar apdrošinātājiem un apdrošināšanas lietu izmaksām.

 

Apdrošināšanas līguma noslēgšana nenozīmē, ka varat justies pilnībā drošs par savu uzņēmumu risku iestāšanās gadījumā. Lai arī, apdrošinoties jūs teorētiski samazināt iespējamos zaudējumus, iestājoties konkrētam apdrošināšanas gadījumam var parādīties virkne sarežģījumu, kas liedz saņemt cerēto atlīdzību pilnā apjomā. Praksē ir gadījumi, kad apdrošinātājs atsaka zaudējumu atlīdzības izmaksu, turklāt tam ir tiesisks pamats, kas noradīts apdrošināšanas līgumā. Šādas situācijas visbiežāk izraisa fakts, ka pirms parakstīšanas klients nav rūpīgi iepazinies ar apdrošināšanas līguma noteikumiem. Tādēļ mūsu padoms ir visu apdrošināšanas līgumu noteikumus izvērtēt ar juristu. Jurista pakalpojumi ar apdrošināšanu saistītos jautājumos juridiskām personām ir absolūti nepieciešami!

Lai palīdzētu izprast apdrošināšanas līgumu nosacījumus un zinātu savas tiesības un pienākumus visā, kas saistīts ar apdrošināšanas kompānijām un apdrošināšanas lietu izskatīšanu, aicinām izmantot PATRON juridiskās konsultācijas. Mūsu komandā strādā juristi, kas specializējušies darbā ar apdrošinātājiem.

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija