Juridiskām personām

Būvniecības tiesības

Sakārtosim juridiskos jautājumus ,kas saistīti ar būvniecību. Darbs ar būvfirmām, to interešu aizsargāšanu.

 

Neviens būvniecības projekts nevar tikt realizēts bez kompetentu juristu līdzdalības. Būvniecība ir saistīta ar plašu normatīvo aktu klāstu un virkni specifisku tiesību, kas attiecināmas gan uz pašu būvniecības procesa norisi, gan tam pakārtotām jomām. Būvniecības tiesības ir komplicētas, turklāt bieži saistītas ar strīdus situācijām, kuru veiksmīga atrisināšana ir atkarīga no projektam piesaistīto juristu profesionalitātes.

Juridiskie pakalpojumi, ko sniedz juridiskais birojs PATRON, palīdzēs jums sagatavoties būvniecības projekta īstenošanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot nepieciešamo juridisko pakalpojumu kompleksu visā būvniecības projekta norises laikā. Risinām visus ar būvniecību saistītos jautājumus.

Juridiskais birojs PATRON piedāvā:

  • Izvērtēt zemes lietošanas mērķa un būvniecības ieceres atbilstību attiecīgās pašvaldības izsniegtajiem apbūves noteikumiem;
  • projektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvniecības procesa līgumu sagatavošanu un izpildes kontroli;
  • pārstāvēt klienta intereses pārrunās ar citiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem, tostarp valsts un pašvaldību institūcijām;
  • klienta pārstāvību strīdus situāciju risināšanā un tiesā.

 

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija