Privātpersonām

Administratīvās lietas

Sniegsim kvalitatīvu konsultāciju. Palīdzēsim, aizstāvēsim administratīvo pārkāpumu lietās. 

 

Spēkā esošais Administratīvā procesa likums regulē valsts un privātpersonas publiski tiesisko attiecību īstenošanas kārtību no administratīvās lietas ierosināšanas iestādē līdz pat administratīvajam procesam tiesā un izpildei. Administratīvas lietas ierosināšana un izskatīšana nozīmē administratīvās lietas virzību caur atsevišķiem valsts pārvaldes iestāžu un privātpersonu attiecību posmiem, katrā no tiem administratīvā procesa dalībniekam veicot noteiktu rīcību. Kopumā šo procesu veido šādi posmi: lietas ierosināšana, informācijas iegūšana, administratīvā akta izdošana un izpilde. Realitātē tiesvedība administratīvajās lietās velkas gadiem, jo regulāra prakse ir tiesas lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana. Esat ievērojuši, ka masu saziņas līdzekļi bieži ziņo par arvien atliktām un pārsūdzētām administratīvajām tiesvedībām.

Administratīvie pārkāpumi ir komplicēta joma un privātpersonām grūti orientēties likumdošanas labirintos, jo īpaši ņemot vērā, ka procesā iesaistītas valsts iestādes. Ne velti tautā izveidojusies paruna, ka ar valsti cīnīties ir bezjēdzīgi. Mēs, juridiskais birojs PATRON, esam citādās domās. Savlaicīgi meklējot jurista palīdzību, iespējams atrisināt jebkuru jautājumu, arī konfliktu ar valsts iestādi. Juridiskās konsultācijas saistībā ar administratīvajām lietām sniedz pieredzes bagāti PATRON biroja juristi.

 

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija