Privātpersonām

Patērētāju tiesības

Mūsdienās arvien aktuālāks ir jautājums par patērētāju tiesībām, kuras jāzina ,lai nenestu liekus zaudējumus. Palīdzēsim dažādos strīdu gadījumos.

 

Šis ir viens no tiesību veidiem, par ko sabiedrība tiek informēta visbiežāk. Būtībā ikviens zina, ka, ja iegādāta nekvalitatīva prece vai saņemts neatbilstošas kvalitātes pakalpojums, fiziskai personai ir tiesības sūdzēties un saņemt atlīdzību. Spēkā esošais „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” nosaka, ka patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Šādi gadījumi lielākoties rada konfliktsituācijas starp visām iesaistītajām pusēm, tāpēc to risināšanai nepieciešami jurista pakalpojumi.

Juridiskais birojs PATRON piedāvā atrisināt jūsu problēmas saistībā ar patērētāju tiesību pārkāpumiem un palīdzēs izvairīties no liekiem zaudējumiem. PATRON pieredzējušie juristi aizstāvēs jūsu intereses strīdu gadījumā starp jums un preces vai pakalpojuma pārdevēju vai sniedzēju.

Ievērībai – saskaņā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu” patērētāju tiesības tiek pārkāptas, ja:

  • iegādājoties preci vai saņemot pakalpojumu, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība vai viņa izteiktā vēlme;
  • nav ievērots līgumslēdzēju pušu – pircēja un preču vai pakalpojumu sniedzēja vienlīdzības princips jeb, vienkāršāk sakot, – līguma noteikumi ir netaisnīgi;
  • nav bijusi nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai pakalpojumu;
  • patērētājam pārdota nekvalitatīva vai nedroša prece, vai sniegts nepienācīgas kvalitātes pakalpojums;
  • samaksa par pirkumu, preces svars vai mērs ir noteikts nepareizi;
  • līgumsaistības nav pienācīgi izpildītas;
  • nav dota iespēja izmantot atteikuma tiesības likumā noteiktajos gadījumos;
  • ir sniegta maldinoša informācija preces vai pakalpojuma reklāmā;
  • preču vai pakalpojumu piedāvāšanā un pārdošanā izmantoti neatļauti, negodīgi mārketinga paņēmieni.

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija