Privātpersonām

Darba tiesības

Darbiniekam jābūt aizsargātam un jāzin savas tiesības un pienākumi. Mēs palīdzēsim konfliktsituāciju risināšanā.

 

Darba tiesības ir tiesību aktu kopums, kur noteiktas jūsu tiesības un pienākumi kā darba ņēmējiem un darba devējiem darbavietā. Latvijā darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, spēkā esošais Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Orientēties šajos dokumentos pa spēkam tikai profesionāļiem, tāpēc jebkuros neskaidros, ar darba tiesībām saistītos jautājumos jums jāmeklē jurista pakalpojumi. Katrs gadījums ir individuāls un katrā situācijā risinājums būs atšķirīgs.

Praksē esam pārliecinājušies, ka diemžēl ir darba devēji, kas cenšas izmantot savu darbinieku nezināšanu un dažādos veidos „apiet” likumdošanas normas. Pateicoties juridiskā biroja PATRON speciālistu pieredzei, mums izdevies veiksmīgi atrisināt pat šķietami neiespējamas situācijas un esam panākuši negodīgo darba devēju likumīgu sodīšanu. Kā darba ņēmējam jums jāzina savas tiesības un pienākumi, tāpēc aicinām griezties pēc padoma un palīdzības, piesakoties pie mums un saņemot juridiskās konsultācijas.

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija