Privātpersonām

Ģimenes tiesības, laulības institūts

Aktuālie jautājumi par laulību noslēgšanu, šķiršanu un laulību neesamību, kā arī laulāto mantiskām attiecībām. Uzziniet par vecāku un bērnu savstarpējām tiesībām un pienākumiem.

 

Ikviena ģimenei, neatkarīgi no tā, vai esat tikai divi vien vai ar skaitā mazāku vai lielāku bērnu pulciņu, mūsu valsts nosaka Ģimenes tiesības, ko regulē Latvijas Republikas Civillikuma 1. daļa. Patiesībā ceļš uz ģimeni sākas brīdī, kad pāris nolemj slēgt laulību un kļūst par saderinātajiem. Kopš šī mirkļa, saskaņā ar Civillikumu, jau tiek noteiktas vairākas tiesības un pienākumi, kas saistīti ar dažādām dzīves situācijām saderināšanās gadījumā. Loģisks turpinājums saderināšanās procesam ir laulības noslēgšana, kas atkal aptver virkni tiesību un juridisku normu. Laulāto personiskās un mantiskās tiesības arīdzan noteiktas Civillikumā. Savukārt neveiksmīgas ģimenes dzīves rezultātā seko laulības šķiršana, kam lielākoties seko virkne juridiska rakstura domstarpību, kur nepieciešamas juridiskās konsultācijas.

Jautājumi par ģimenes tiesībām un pienākumiem, par laulāto mantiskajām attiecībām, vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un pienākumi – tas viss reizēm rada nepatīkamas situācijas. Juridiskais birojs PATRON sniegs visas nepieciešamās juridiskās konsultācijas un, kā liecina mūsu prakse, pat tika viena profesionāla jurista konsultācija spēj veiksmīgi atgriezt mieru un saticību jūsu ģimenē.

 

tālr.: +371 28666660 / fakss: +371 67297456  / Alberta iela 13, Rīga, Latvija